KotitalOusvähennys

Kotitalousvähennyksen määrää kasvatetaan vuonna 2017 korottamalla korvausastetta 45 prosentista 50 prosenttiin

Kotitalousvähennykseen oikeuttava korvausmäärä kasvaa vuodeksi 2017.

Nyt vuonna 2016 kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn osuudesta voi vähentää verotuksessa 45% , enintään 2 400 euroa taloudessa asuvaa henkilöä kohti kalenterivuodessa. Pariskunnilla enimmäisvähennys työn osuudesta on 4 800 euroa vuodessa. 

Vuonna 2017  kotitalousvähennyksen määrä nousee 50 prosenttiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä:

  • Vuonna 2016 työn osuuden kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä tulee olla   5555 euroa vuodessa, jotta siitä saadaan suurin mahdollinen vähennys:

5 555 euroa * 45% – 100 euroa = n. 2400 euroa säästöä.

 Maksettavaksi jää 3155 euroa

  • Vuonna 2017 työn osuudeksi riittää 5 000 euroa vuodessa, jotta siitä saadaan suurin mahdollinen vähennys:

5 000 euroa * 50% – 100 euroa = 2400 euroa säästöä.

 Maksettavaksi jää 2600 euroa

Kahden tuhannen euron kuluista 100 euron lisäalennus!

Hyöty näkyy vuoden mittaan pienemmissäkin kotitalousvähennykseen oikeuttavissa töissä:

Vuonna 2016:

2000 euron työn osuudesta voi vähentää 800 euroa , jolloin maksettavaksi jää 1200 euroa.*

Vuonna 2017:

2000 euron työn osuudesta voi vähentää 900 euroa, jolloin maksettavaksi jää 1100 euroa.*

*esimerkeissä on huomioitu kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuosuus kalenterivuodessa.

lisätietoja: www.vero.fi

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN HAKEMINEN ON HELPPOA!

Ilmoita kotitalousvähennys verkossa:

Palkka.fi – ilmoita kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys pysyy ennallaan vuonna 2019